A kollégista diákok számára biztosítunk:

Elhelyezés: 3 ágyas szobákban, kulturált körülmények között, a nyugodt tanulás lehetőségének biztosításával

Étkezés

napi háromszori étkezést biztosítunk, a térítési díj az eltartottak számának és egyéb kedvezményeknek a függvényében csökken

Tanulás segítése

A tanulók igényeinek megfelelően biztosítjuk a folyamatos és biztonságos ellátást, a tanulási feltételeket, valamint egyéni igények szerint a minőségi tanulásvezetést, szaktantárgyi továbbfejlődést és korrepetálást. Foglalkoztatunk matematika, történelem, informatika, kémia, biológia, fizika, magyar és idegen nyelv, gyógypedagógus szakos tanárokat, akik a diákok részére segítséget nyújtanak a tanulásban. Tehetséges fiataljainkat támogató, ösztönző légkör várja. A hátránykompenzáció kiemelt feladatot jelent számunkra. A sajátos nevelési igényű diákjaink tanulási nehézségeit különlegesen érzékenyen, türelmes bánásmóddal és speciális, szaktanár által vezetett fejlesztő foglalkozásokkal elégítjük ki.

A délutáni tanulószobai ellenőrzött tanulást a kollégista legfontosabb kötelességének tekintjük, jelentősége megkérdőjelezhetetlen a megfelelő iskolai teljesítmény érdekében. Ehhez maximálisan hozzájárulunk felkészülést segítő korrepetálással, szakköreinkkel, érettségi előkészítő anyanyelvi foglalkozásokkal.Az első éves diákok részvétele a tanulószobán kötelező, míg a felsőbb évfolyamosok tanulmányi eredményeit folyamatosan nyomon követve, döntjük el a jelenlétet.

Könyvtár

A könyvtárunk önálló 72 m2-es helyiségben, a kollégium földszintjén található. Egyszerre 2o fő számára biztosítja a helyben használati lehetőséget. Könyvtári állományunk  közel 7ooo db-os, melyben lexikonok, enciklopédiák, szótárak, szépirodalom, szakirodalom, folyóiratok, videók, DVD-k, CD-k és hangkazetták, TV, HIFI, valamint számítógép és internet segíti a diákok felkészülését.

A helyben használaton túl a kollégiumi könyvtári állomány kölcsönzésével, könyvtári foglalkozásokkal, az elmélyültebb kutatómunka lehetőségével is állunk a kollégisták rendelkezésére. Pályázaton nyert összegből folyamatosan fejlesztjük könyvtári állományunkat.

Szabadidő

Fontosnak tartjuk a szabadidő hasznos eltöltését, a pozitív életvezetési minták, a kultúra iránti igény felkeltését, ápolását, ezért biztosítunk:

– Sportolási lehetőséget

– Különböző szakköri elfoglaltságokat (számítástechnika, sütés-főzés, kézműves-kör, film- és média szakkör, spanyol nyelv, anyanyelvi felkészítő kör, kultúrkör)

– Családi életre felkészítést, pályaorientációs, valamint tematikus foglalkozásokat

– Személyiségfejlesztő és egészségnevelő, valamint kulturális programokat

– Egyéni szórakozási lehetőségeket (TV, video, DVD, magnó)