Kollégiumunk diákönkormányzata hosszú évek óta működik aktívan. Vezetésükkel a diákok rendszeresen részt vesznek a kollégium életében, a programok szervezésében. Együttműködnek a kollégium vezetésével a Házirend, az éves munkaterv megalkotásától kezdve a Szervezeti Működési Szabályzat kialakításáig. Ezeknek a dokumentumoknak véglegesítésében véleményezési jog illeti meg a diákönkormányzatot. A kollégium sajátos intézmény, más oktatási intézményektől eltérő igények jellemzik. Ezek meghatározzák azokat a területeket, amelyekben igazán jó eredményeket tudunk elérni. Legfontosabb feladataink közé tartozik a diákprogramok szervezése, a jó tanár-diák kapcsolat kialakítása, valamint a megfelelő érdekérvényesítés megteremtése a diákjogok terén.