Kollégiumunk diákönkormányzata hosszú évek óta működik aktívan.

Vezetésükkel a diákok rendszeresen részt vesznek a kollégium életében, a programok szervezésében.

Együttműködnek a kollégium vezetésével a Házirend, az éves munkaterv megalkotásától kezdve a Szervezeti Működési Szabályzat kialakításáig.

Ezeknek a dokumentumoknak véglegesítésében véleményezési jog illeti meg a diákönkormányzatot.

A kollégium sajátos intézmény, más oktatási intézményektől eltérő igények jellemzik.

Ezek meghatározzák azokat a területeket, amelyekben igazán jó eredményeket tudunk elérni.

Legfontosabb feladataink közé tartozik a diákprogramok szervezése, a jó tanár-diák kapcsolat kialakítása,

valamint a megfelelő érdekérvényesítés megteremtése a diákjogok terén.